Hva gjør vi?

"Fra barn til barn" hadde sin start på høsten 2014. I forbindelse med FN-dagen og DignityDay 24. Oktober, pleier Smestad, Skøyen og Berg å samle inn penger til et godt formål. De siste to årene har barna ved skolene jobbet og samlet inn penger til barnehjemmet, Children of the Universe. 

En av grunnpilarene ved prosjektet er å kunne tilby barna i Nepal bo, mat og utdanning, samtidig som barna ved de tre Osloskolene oppnår høyere forståelse for blant annet kulturforskjeller i verden. 

I den vestlige verden vi i dag befinner oss i, er det ofte lurt å vende blikket opp og ut av vår lille 'boble'. Å kunne tilby norske barn en mulighet til å jobbe med noe håndfast for å bedre hverdagen til de 50 barna ved barnehjemmet er noe unikt. Samtidig som det er gøy å selge kaker, saft og å ha lotteri, blir de fleste barn indirekte opplyst over de store forskjellene i verden. Og barna ved Berg, Smestad og Skøyen gjør virkelig noe med det!  

 

I 2013 og 2014 jobbet Brede Stokland som assistent på Smestad barneskole, og ble kjent med rektorer, barna og miljøet der. Etter denne perioden reiste han, og kom blant annet til Nepal hvor han møtte Tsering og Children of the Universe. Her jobbet han som frivillig i en lengre periode, som bidro til å styrke hans engesjement for barn og unges oppvokst vilkår og forutsetninger. Da han kom tilbake til Norge opprettet han foreningen Children of the Universe (Norway). Foreningens formål er å samle inn midler til barnehjemmet for drift vedlikehold og utvikling.

I dag studerer Brede arkitektur ved NTNU og administrer og driver CoU (Norway) på ren frivillig basis.

Children of the Universe (Norway) er registerert i Brønnøysundregistrene som forening med Organisasjonsnummer 915 336 140.

Bakgrunn