press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/22

Children of the Universe

Åpen dag på AKS ble til BergAKSjonen

Hvert år før jul har vi på Berg AKS hatt ekstra fokus på det sosiale målet: "Samarbeid" og "Jeg kan hjelpe andre". Og hvert år i desember har vi invitert familien til alle barna på AKS til Åpen dag. 

På Åpen dag har foresatte og søsken fått oppleve å være sammen med barna på AKS på mange fine og morsomme aktiviteter. Vi har hatt julemarked med salg av ting som barna har laget, popkorn- og pølsebod og julekafé i kantinen. Inntektene fra Åpen dag har gått til barnehjemmet Children of the Universe i Nepal.

Siden det ikke var mulig å arrangere Åpen dag i år, tenkte barn og voksne på AKS at vi måtte finne på nytt og kreativt å hjelpe barnehjemmet i år. Resultatet av idéene ble BergAKSjonen! Et samarbeidsprosjekt på AKS med et mål om å kunne hjelpe andre.

BergAKSjonen laget vi som en TV-aksjon som bestod av tre deler: Julemarked, utfordringer (litt som i Alle mot 1; alle kunne tippe på resultatene hjemme) som barna løste i samarbeid og digital konsert med koret vårt. TV-programmet ble lansert og vist til alle familiene på AKS før jul. 

BergAKSjonen_01.JPG
BergAKSjonen_02.JPG

Som enhver TV-aksjon var den både underholdende, rørende og med et mål om å hjelpe. 

Mange av barna var ivrige på juleverkstedene på basene for å kunne lage gaver som ble sendt med hjem. På hver gave var det skrevet: Denne julegaven har jeg laget for å kunne hjelpe andre. 

Målet med BergAKSjonen er å kunne oppfordre alle til å gi en gave til barnehjemmet i Nepal for å kunne hjelpe barna som bor der. Dette er selvfølgelig frivillig.

Bidragene til barnehjemmet ifm BergAKSjonen er per i dag 20 383 kr! Tusen takk til barn og voksne som var med å lage BergAKSjonen og til alle som har gitt en gave til barnehjemmet.

 

 

FN-dagen 2020, Skøyen skole

Årets innsamlingsaksjon var noe annerledes enn tidligere år. Grunnet Korona kunne ikke alle elevene ved Skøyen barneskole samles i gymsalen på FN-dagen. Derfor lagde skolen en video, som fint oppsummerer Children of the Universe sin utvikling de siste årene, og hva bidragene av årets innsamlingsaksjon skal gå til.

Trykk "Play" på videoen til høyre for å se filmen.

 

 

Bergs skolejogg på FN-dagen 2020

Hvert år arrangerer vi på Berg skole en skolejogg i forbindelse med FN-dagen, der pengene vi samler inn går til barnehjemmet Children of the Universe. Elevene synes det er fint å kunne hjelpe, og i år samlet Berg inn hele 31836 kr.

 

Til tross for en litt annerledes skolejogg i år, ble det løpt med stor iver og flott engasjement. Skolejoggen ble avholdt på trinn, og det var både glede, energi og litt sunt konkurranseinstinkt å spore hos elevene. Til sammen ble det løpt 3979 og en halv runde! Det er i gjennomsnitt 166 runder per klasse, og det er vi veldig stolte av. I tillegg til skolejoggen, har Berg også laget en utstilling på biblioteket. Denne har vi tenkt å holde levende gjennom høsten, og elevrådet og elevene har mange gode ideer til hvordan vi kan samle inn enda mer til barnehjemmet.

 

I år satte vi rekord på Berg i både antall runder løpt til sammen og penger samlet inn i forbindelse med skolejoggen. Vi er superstolte av elevene og deres innsats!

 

 

Berg 2020.jpg
Berg 2020_2.JPG
Tidligere saker - 2015/2019
Årets innsamlingsaksjoner ved Berg skole
FN-dagen 24.10.19

Dette året har vi hatt to store arrangementer der målet har vært å samle inn penger til barnehjemmet i Nepal. På FN-dagen arrangerte elevrådet ved skolen sin årlige skolejogg, og samlet i den forbindelse inn 17684,- kr til Children of the Universe.

 

Den 3. desember ble det arrangert Åpen dag på skolen i regi av AKS. Her hadde elevene på forhånd laget ulike gjenstander som kunne kjøpes og det ble arrangert kafé, popcorn-, solbærtoddy- og pølsesalg, der samtlige inntekter gikk til barnehjemmet. AKS kunne derfor med stolthet overføre 19 132,- kr til Children of the Universe etter Åpen dag.

 

Det skaper et stort engasjement blant barn og voksne på Berg å kunne bidra til å støtte opp om det viktige arbeidet barnehjemmet gjør, og vi setter alltid pris på oppdateringer fra Tsering og barna som bor på barnehjemmet.

Skolejogg_2019_02.jpg
AKS_èpen_dag_02.jpg
Innsamling på Berg skole
FN-dagen 24.10.18

På FN-dagen 24.10.18 samlet elevene på Berg skole inn kr. 22 300,- til barnehjemmet i Nepal. Entusiastiske og ivrige elever bidro med sang og skolejogg rundt skolen.

Vi startet med fellessamling hvor 1. trinn sang for oss før startskuddet gikk. For hver runde barna løp, fikk de en prikk på hånden av læreren sin. Foreldrene var oppfordret til å gi en avtalt sum for hver runde barna løp. Det ble mange svette barn, for alle ville gjøre en innsats for å tjene mest mulig til inntekt for barnehjemmet. Vi hadde også innsamlingsbøtter hvor man kunne gi sitt bidrag. 

Tusen takk til alle elever, foresatte og ansatte ved Berg. Det er til stor hjelp!

Skolejogg_høst_18.jpg
Skøyen skole arrangerte innsamling i forbindelse med FN-dagen 2018

I forbindelse med FN-dagen jobbet elevene fra Skøyen skole inn kr 43 728. Elevene jobber hjemme på forskjellig vis, og det de tjener sender de videre til det vi nå kaller «Barnehjemmet vårt». Elevene synes det er motiverende å jobbe for noe konkret. Vi har fulgt barnehjemmets utvikling gjennom flere år, og blir orientert om status, vist bilder og får levert brev fra barna i Nepal gjevnlig. Bildet til høyre viser samlingen på FN-dagen 24.oktober med alle elevene på Skøyen. Det gjør godt å hjelpe!

SKøyen_samling_fn_dagen.jpg
Skøyen skole hadde 'omvendt julekalender' julen 2017

I Desember jobbet elevene ved Skøyen barneskole inn i overkant av kr. 28 000,- til barna ved Children of the Universe.

De viser stort engasjement og arbeidslyst til prosjektet i Nepal. 
Det gir god mening Å GI i julekalenderen, i stedet for Å FÅ synes elevene på Skøyen. 

Tusen takk til alle som har bidratt!

I Desember jobbet elevene ved Skøyen barneskole inn i overkant av kr. 28 000,- til barna ved Children of the Universe.

De viser stort engasjement og arbeidslyst til prosjektet i Nepal. 
Det gir god mening Å GI i julekalenderen, i stedet for Å FÅ synes elevene på Skøyen. 

Tusen takk til alle som har bidratt!

I Desember jobbet elevene ved Skøyen barneskole inn i overkant av kr. 28 000,- til barna ved Children of the Universe.

De viser stort engasjement og arbeidslyst til prosjektet i Nepal. 
Det gir god mening Å GI i julekalenderen, i stedet for Å FÅ synes elevene på Skøyen. 

Tusen takk til alle som har bidratt!

BliME_Skøyen.jpg
Smestad skole arrangerte fellessamling på FN-dagen oktober 2017

Elevene på Smestad skole samlet seg i skolegården på FN dagen 24. Oktober. Elevrådslederen Laura holdt en appell om hvorfor vi feirer denne dagen, og fortalte hva pengene Smestad samlet inn skal gå til. 

Elevene er veldig engasjerte i prosjektet! De gleder seg over hvor mye penger de samlet inn - hele kr. 43 500,- Dette betyr utrolig mye for barna ved Children of the Universe. 

Takk til alle som har bidratt!

Berg skole arrangerte fellessamling og "Skolejogg" på FN-dagen oktober 2017

Elevene på Berg skole samlet inn kr. 14 328,- til barnehjemmet "Children of the Universe"! Entusiastiske og ivrige elever bidro med sang og skolejogg rundt skolen. 

På FN-dagen tirsdag 24. oktober arrangerte 1. trinn fellessamling for hele skolen, og elevrådet arrangerte påfølgende "skolejogg" i nærområdet. Elevene ble oppfordret til å ta med seg bidrag til barnehjemmet i Nepal. Elevene registrerte "joggerunder", og mange foresatte bidro via Vipps i etterkant. 

Takk til alle som har bidratt! Vi håper midlene kommer til nytte! 

Samler inn penger på fritiden

Hva gjør du på fritiden din? Noen spiller fotball, noen danser mens andre liker å tegne. Kaisa og Helene har bestemt seg for å gjøre noe litt annerledes. De har nemlig brukt store deler av fritiden sin på å samle inn penger til barnehjemmet i Nepal. 
Kaisa og Helene går på Skøyen barneskole. Ved tidligere innsamlingsaksjoner ble de motivert til å fortsette innsamlingen også utenom skolens regi. 

Jentene er sammen en dag i uken og gjør litt lekser før de setter i gang med produksjon av ting de vil selge. Kaisa og Helene baker også kaker som de selger.

De syns at det er morsomt å samle inn penger til Children of the Universe, så de har bestemt seg for å gjøre det oftere.
 

Kaisa og Helene samler inn penger til Children of the Universe på fritiden sin. 

Berg skole arrangerte temadag!

Skolen og aktivitetsskolen samarbeidet om temadagen 28. september 2016. Elevene lærte om Nepal og om barna på barnehjemmet Children of the Universe. Dagen ble avsluttet med at alle foresatte var invitert til markedsdag til inntekt for barnehjemmet. Dette ble svært vellykket! Elevene solgte det de hadde bakt og ting de hadde laget. Det var også lotteri og  utstilling med bilder fra barnehjemmet. Berg skoles nystartede kor hadde sin første opptreden.

Det ble til sammen samlet inn kr. 32 610,- til barnehjemmet.  

De siste 5 årene har elevene ved Smestad-, Berg- og Skøyen barneskole samlet inn penger til et barnehjem i Nepal, kalt Children of the Universe. 
25. April 2015 traff et jordskjelv Nepal. Barnehjemmet ble totalt ødelagt, og de ble dermed nødt til å starte på nytt. Ved hjelp av pengene de tre Osloskolene samlet inn, fikk Children of the Universe kjøpt seg en egen tomt i hovedstaten av Nepal, Kathmandu. 

Her bygges det nå et hus for de 50 barna og 5 ansatte ved barnehjemmet. 

 

Barnehjemmet

Her kan du levere inn bidraget ditt. Send enkelt penger til Children of the Universe med enten Vipps, Paypal eller nettbanken.

Vil du finne ut mer om barnehjemmet i Nepal? Klikk her for å se bilder og lese om hva de gjør både på fritiden, og på skolen. 

I 2014 starten samarbeidet mellom de tre Osloskolene Smestad, Berg og Skøyen. Klikk her for å finne ut mer om prosjektet "fra barn til barn"